PRINTER EPSON LQ-2090 Dot Matrix
Code : 09-EP-D-2090

Price : 23,500 บาท


Keyword : PRINTER


เมตริกซ์ พรินเตอร์ 24-เข็มพิมพ์

เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจคุณ

 • แคร่ยาว
  ความเร็ว: สูงถึง 440 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวต่อนิ้ว)
  พิมพ์ได้ครั้งละ 5 แบบฟอร์ม
  ป้อนกระดาษจากด้านบน/ด้านล่าง/ด้านหน้า/ด้านหลัง
  การเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นอุปกรณ์เสริม

   

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต